Fair Transport

Som medlem i Fair Transport bidrar vi till utvecklingen av hållbara transporter, säkerhet och bra arbetsförhållanden. Vi förbinder oss att leva upp till målen gällande Ansvar, Miljö & klimat samt Trafiksäkerhet. Vi vill ta vår del av ansvaret för att minska den negativa påverkan på miljön och människors hälsa. Genom Fair Transport kan våra kunder vara trygga med att vi tar hållbara transporter på allvar.

Mer aktuellt