Samägande avslutas

Fryshuset i Slöinge har sålts till SIA Glass och samtidigt köpte Tomas och Roger Wohlin ut SIAs del i Wohlins Halmstadanläggning. Samägandet har avslutats i bästa samförstånd och SIA Glass kommer att finnas kvar som kund i och med att ett nytt avtal om sampack och transporter har slutits i samband med detta.

Mer aktuellt