Snabbinfrysning startas

Infrysningsanläggning med kraftiga vindhastigheter har ytterligare utvecklat våra tjänster inom lager och logistik. Genom att lyssna in våra kunders önskemål kan vi nu möta marknadens behov av närhet till slutkund och bra logistik samtidigt som vi erbjuder ökad hållbarhet av råvarorna. Detta är en efterlängtad satsning som möjliggör nya kundsegment.

Mer aktuellt