Kylig lagerhantering

Förutom lager från fryst gods har vi även lagerutrymmen för kylda varor. På så sätt kan vi erbjuda förvaring och mellanlagring av olika typer av kylda varor vilket i slutändan innebär en snabb och flexibel distributionskedja för våra kunder.

Temperaturen i våra kyllager ligger mellan +2°C och +4°C för effektiv och korrekt lagring av olika typer av livsmedel, till exempel mejeriprodukter och charkvaror.

Kylvaror

Livsmedel behöver lagras i rätt temperatur för korrekt och problemfri hantering, med ökad hållbarhet och kvalitet som följd. Vi följer branschens riktlinjer och Livsmedelsverkets föreskrifter och behandlar livsmedel med största varsamhet.

Kunskap och erfarenhet

Kompetens betyder för oss att ha förståelse för våra kunders behov och att visa varsamhet med deras råvaror. Lägg till en ordentlig portion ordning och reda, dvs. struktur, logistik, resurser, flexibilitet, långsiktighet och snabbhet, så har du en bild av vår uppfriskande värld.

Ta reda på mer om våra andra lageralternativ.