Märkning ger tydlighet

Lagring, infrysning och transport är själva stommen i vår verksamhet. Men för att hela logistikkedjan ska fungera på ett säkert och effektivt sätt har vi ett stort utbud av tilläggstjänster. Märkning av varor, etikettering, vikttagning och numrering är viktiga beståndsdelar för att kunna möta våra kunders specifika behov.

Kunskap och erfarenhet

Kompetens betyder för oss att ha förståelse för våra kunders behov och att visa varsamhet med deras råvaror. Lägg till en ordentlig portion ordning och reda, dvs. struktur, logistik, resurser, flexibilitet, långsiktighet och snabbhet, så har du en bild av vår värld.

Ta reda på mer om våra andra logistiktjänster