Fair Transport – vi tar hållbara transporter på allvar

Som anslutna till Fair Transport vill vi bidra till hållbara transporter som gynnar alla. Genom att ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens tar vi vår del av ansvaret för att minska den negativa påverkan på miljön och människors hälsa. Därmed tar vi alltid hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet i alla våra transporter.

Våra åtaganden

Genom anslutningen till Fair Transport förbinder vi oss att leva upp till de ställda kriterierna och målen gällande Ansvar, Miljö & klimat samt Trafiksäkerhet. Som kund kan du vara trygg med att vi mäter, öppet redovisar och aktivt arbetar för ständiga förbättringar. Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart. Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Ansvarsfullt, klimatsmart och trafiksäkert

80% av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Därmed har vi på Wohlins en viktig och ansvarsfull roll i samhället – för såväl våra medarbetare som för miljön och trafiksäkerheten. Med Fair Transport sträcker vi oss längre än lagkraven vad gäller arbetsmiljö, utsläpp och trafiksäkerhet. Fair Transport grundades på initiativ av åkerier och transportföretag. Sedan 2019 har satsningen på sunda och hållbara transportkedjor stärkts och förädlats ytterligare. Ta reda på mer om Fair Transport.