Våra tankar om hållbarhet

Wohlins är ett litet företag och vi satsar mycket på vår personal som är en stor del i företagets utveckling och framgång. Miljön är också viktig för oss och vi arbetar ständigt för att minimera verksamhetens miljöbelastning. 2013 blev vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 2014 gjorde vi ännu fler satsningar inom vårt miljöarbete, blev nominerade till Miljöpris och köpte bland annat in en elbil. 2023 installerade vi solpaneler på anläggningens tak och som står för 20% av energiförbrukningen. Resterande kommer från vattenkraft.

Vi jobbar ständigt för att sänka vår elförbrukning och all belysning är LED- eller lågenergilampor. Vi har bytt alla gamla vädertätningar för att minska utsläppen av kyla. Att vi har ett stort fryshus innebär en energibesparing i och med att den stora massan hjälper till att bibehålla kylan, istället för att kyla ner flera olika anläggningar.

Vi använder bara grön el som är producerad av förnybara energikällor som har minimal klimatpåverkan, eftersom de inte släpper ut någon koldioxid och därmed inte förbrukar jordens resurser. Wohlins är, tillsammans med ett antal andra stora energiförbrukare i södra Halland, med i ett nätverk med Energimyndigheten och Länsstyrelsen. I detta är mål och visioner klart uttryckta och pågår under en 3-årsperiod till att börja med.

För närvarande arbetar vi med ett projekt tillsammans med vår elleverantör för att försöka ta tillvara den överskottsvärme som bildas vid vår produktion av kyla. Kan fjärrvärme i industriområdet vara en lösning?

Vi är också engagerade i Fair Transport. På så sätt bidrar vi till arbetet med hållbara transporter vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Vi vill föregå med gott exempel och göra vad vi kan för att ta ansvar, köra trafiksäkert och tänka klimatsmart. Vår målsättning är att alltid vara lyhörda inför våra kunders önskemål och ha respekt för vår miljöpåverkan. 2017 blev vi diplomerade för sunda transporter från Sveriges Åkeriföretag.

Certifikat

Ladda ner certifikat:

KRAV-certifierad produktion

Miljödiplom Svensk Miljöbas.

Godkännande av livsmedelsanläggning. Livsmedelsverket.

Hållbara transporter. Fair Transport.

IP Livsmedel Grundcertifiering