Kyltransport med rätt temperatur

Vi har ett väl utbyggt distributionsnät för obrutna kylkedjor med transportörer och lastterminaler som säkerställer att dina varor transporteras tryggt med rätt temperatur under hela transporten. Våra kyltransporter håller en temperatur mellan +2°C och +8°C.

Innan lastning kyler vi ned lastbilens väggar och kylutrymmen så att de håller rätt temperatur under hela transporten. Även varornas temperatur kontrolleras innan lastning och temperaturövervakas under hela transporten.

Transport av kylda livsmedel

Vi har lång erfarenhet att hantera livsmedel som mejerivaror, charkvaror, ägg samt frukt och grönsaker med största varsamhet. Vi ansvarar för att transporten håller rätt temperatur under hela vägen med ökad hållbarhet och kvalitet som följd.

Erfarenhet av effektiv logistik

Kompetens betyder för oss att ha förståelse för våra kunders behov och att visa varsamhet med deras råvaror. Lägg till en ordentlig portion ordning och reda, dvs. struktur, logistik, resurser, flexibilitet, långsiktighet och snabbhet, så har du en bild av vår uppfriskande värld.

Ta reda på mer om våra andra transportalternativ.